Rechtbank van eerste aanleg
Luik
15/798/B
IPR - homologatie notariële akte ter vervanging van geboorteakte - wettelijke samenwoning - art 72bis BW - onmogelijkheid geboorteakte te bekomen