Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
05/2795/B
Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Denemarken – na twee mislukte pogingen om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde