Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
05/4837/B
Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Nigeria – na mislukte poging om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde