Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
05/4354/B
Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Zweden – wetsontduiking – openbare orde