Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
07/474/B
Erkenning door gemeente - geen erkenning door DVZ - geen belang bij verzoek tot erkenning artikel 27 WIPR

De Rechtbank verklaart een verzoek tot erkenning van een buitenlandse huwelijksakte op grond van artikel 27 §1 WIPR niet toelaatbaar bij gebrek aan belang aangezien de stad Antwerpen de huwelijksakte had overgeschreven in het bijgevoegd register der huwelijken. Bijgevolg werd de huwelijksakte door de Belgische overheid reeds erkend. Het feit dat het verzoek werd ingediend na een weigering tot erkenning door de DVZ doet hieraan geen afbreuk.