Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
07/1483/B
Erkenning door gemeente - geen erkenning door DVZ - verzoek tot erkenning artikel 27 WIPR zonder voorwerp

De rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van een beroep tegen de beslissing Dienst Vreemdelingenzaken bij het FOD Binnenlandse Zaken waarbij deze een visumaanvraag weigert. Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de registers behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeentelijke overheid. De rechtsgeldigheid van de huwelijksakte is erkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het verzoek van verzoekende partijen is bijgevolg zonder voorwerp.