Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
artikel 360-2, 1° BW - adoptie - grensoverschrijdend draagmoederschap