Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
06/2293/A
Weigering om een huwelijk te voltrekken - schijnhuwelijk - vernietiging beslissing ambtenaar van de burgerlijke stand

Het voorgenomen huwelijk van meneer met een andere dame is volgens hem een leugen om bestwil daar hij bij het vragen naar informatie bij de Ambtenaar, de identiteit van zijn vriendin niet wenste vrij te geven omwille van haar illegaal statuut. Het is niet Meneer die een verblijfsrechtelijk voordeel zou puren uit een huwelijk, doch wel mevrouw, zodat hij geen belang heeft om ten alle prijze een huwelijk aan te gaan en bijgevolg zijn verklaring aannemelijk voorkomt. Uit niets blijkt dat de bewering van eisende partijen, dat zij reeds twee jaar samenwonen, niet overeenstemt met de realiteit; het is niet omdat de politie Mevrouw, die taalcursus volgt, moeilijk kan aantreffen, dat er daarom geen samenwoonst zou zijn. De elementen die aangebracht worden om te stellen dat het een schijnhuwelijk zou betreffen zijn niet voldoende overtuigend.