Rechtbank van eerste aanleg
Bergen
10/1472/A
Belgische echtscheiding – voor echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde tweede huwelijk in Pakistan – bigamie – weigering erkenning huwelijk – weigering visum gezinshereniging – huwelijksaangifte in België – geen attest ongehuwdheid - weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – niet erkenning buitenlands huwelijk – niet beschouwd als gehuwd in Belgische rechtsorde - bewijs ongehuwdheid - celibaatsattest - veroordeling ABS om huwelijksakte op te maken

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad La Louvière weigert de huwelijksakte op te maken aangezien de partijen omwille van hun eerder huwelijk in Pakistan niet in staat zijn een celibaatsattest voor te leggen. In de mate dat dit buitenlands huwelijk niet erkend wordt door de Belgische overheden is het erga omnes vastgesteld dat de partijen niet beschouwd worden als man en vrouw in de Belgische rechtsorde. De niet-erkenning van een huwelijksakte omwille van “technische bigamie” geldt in België dus als celibaatsattest.