Rechtbank van eerste aanleg
Brugge
05/14.583
Erkenning – huwelijk gesloten in Zweden – geen wetsontduiking – geen strijdigheid met openbare orde