2003/4378/A
Asielzoeker - vijf jaar in procedure - recht om te huwen - afwezigheid van beslissing vormt belemmering om te huwen - verplichting om beslissing te nemen - schadevergoeding

De eiser beweert dat de afwezigheid van een beslissing over zijn asielaanvraag hem verhinderd heeft te huwen, aangezien het voor hem onmogelijk was de vereiste documenten voor te leggen en met name een identiteitsbewijs. Het huwelijk werd inderdaad onmogelijk gemaakt door de nalatigheid van de verweerder, die hiervoor geen rechtmatige rechtvaardiging kan aangeven.