Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
06/1988/A
Afstamming – betwisting vaderschap – overschrijving van buitenlandse akte – artikel 48 BW– internationaal privaatrecht – erkenning buitenlandse geboorteakte

In een Franse geboorteakte wordt het vaderschap van de echtgenoot van de moeder op grond van het vaderschapsvermoeden vastgelegd. In een procedure voor de Belgische rechter wordt dit vaderschap betwist en wordt de rechtbank gevraagd om te verplichten dat het uit te spreken vonnis zal overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank oordeelt dat de betwiste afstamming niet vaststaat in de Belgische rechtsorde aangezien de Franse geboorteakte nog niet werd overgeschreven in de Belgische registers van burgerlijke stand. Bijgevolg zal de rechtbank niet kunnen ingaan op de vraag om tot de overschrijving van het vonnis te verplichten. De rechtbank oordeelt dan ook dat de zaak pas verder zal onderzocht worden nadat de Franse geboorteakte op grond van artikel 48 BW werd overgeschreven in de Belgische registers van burgerlijke stand.