Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2007/4873/B
Khol-verstoting – Erkenning – Internationaal Privaatrecht (IRP) – Artikel 57 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Marokkaans Familierechte (Moudawwana) – Erkenning buitenlands huwelijk – Weigering visum gezinshereniging – Geen polygamie

De rechtbank oordeelt dat om te bepalen of een Marokkaanse Khol-verstoting valt binnen het toepassingsgebied van artikel 57 Wetboek van Internationaal Privaatrecht omdat het gaat om een eenzijdige ontbinding van het huwelijk door de man zonder dat de vrouw hetzelfde recht heeft, het volledige Marokkaanse rechtssysteem moet bekeken worden. Gezien het Marokkaanse Familierecht sinds de wijzigingen van 2004 de chiqaq, de echtscheiding wegens duurzame ontwrichting, kent die door beide echtgenoten kan gevraagd worden, beschikt ook de vrouw over de mogelijkheid om het huwelijk eenzijdig te beëindigen. Bovendien is deze ontbinding in Marokko geldig zodat het Marokkaans huwelijk dat na deze ontbinding werd gesloten niet strijdig is met de openbare orde aangezien men geen polygamie op het Belgisch grondgebied beoogt. Bijgevolg dient dit huwelijk in België erkend te worden.