Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
07/4913/B
Internationaal privaatrecht – erkenning buitenlandse rechterlijke beslissing – toepasselijk recht – echtscheiding – artikel 25 Wetboek internationaal privaatrecht