Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
07/10816/A
Weigering om huwelijk af te sluiten - schijnhuwelijk - onwettig verblijf - contradicties - geen kennis van schoonfamilie - onvoldoende bewijzen

Hoewel het feit dat een van de partijen in illegaal verblijf is en dus verblijfsrechtelijk voordeel kan halen uit het huwelijk, de premisse vormt voor de controle van de ambtenaar van de burgerlijke Stand van de oprechtheid van het voorgenomen huwelijjk, is het op basis van andere elementen dat hij zijn beslissing zal baseren. Hoewel er op het eerste gezicht zorgwekkende elementen aanwezig zijn in het dossier, lijken deze, in het algemeen genomen, onvoldoende om met zekerheid te stellen dat partijen geen manifeste wil zouden hebben om een duurzame levensgemeenschap te stichten.