Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
07/8124/B
Nationaliteit – onmogelijkheid een geboorteakte voor te leggen – geen vervanging door documenten van ambassade – asielaanvraag – geen contact met autoriteiten van land van herkomst – akte van bekendheid – beëdigde verklaring

Verzoekster kan zich in haar hoedanigheid van asielzoekster zich niet wenden tot de Irakese overheid om een geboorteakte te bekomen. Bijgevolg bewijst zij in de onmogelijkheid te verkeren om een geboorteakte voor te leggen in het kader van een nationaliteitsprocedure.