Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2008/9751/A en 2008/9992/A
Buitenlands huwelijk met een Belg – nietigverklaring gevraagd door parket – schijnhuwelijk – geen duurzame levensgemeenschap – bewijs – omstandigheden voor en na afsluiting huwelijk – onderscheid vernietigingsgronden en echtscheidingsgronden – bewijzen gebaseerd op verklaringen van de Belgische echtgenote – gedrag Belgische echtgenote – verzoek om dringende en voorlopige maatregelen na vraag nietigverklaring huwelijk – procedure echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting – moeilijkheden verbonden aan de levensgemeenschap – onvoldoende bewijs – verzoek ongegrond

De Belgische echtgenote, die huwelijksproblemen verkondigde, beriep zich op het huwelijk om een procedure op te starten gebaseerd op artikel 223 Burgerlijk Wetboek. Lang nadat ze ondervraagd werd in het kader van haar vraag om nietigverklaring van het huwelijk, achtte zij het niet langer nuttig om deze procedure verder te zetten, maar vroeg ze daarentegen de echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting, wat bewijst dat zij zelf hun problemen beschouwde als moeilijkheden verbonden aan de levensgemeenschap.