Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2008/2962/B
Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Marokkaans huwelijk – huwelijk gesloten bij volmacht – geen erkenning

Het huwelijk is in Marokko gesloten door middel van volmacht. Sinds de invoering van de nieuwe familiewetgeving in 2004, is een huwelijk bij volmacht slechts uitzonderlijk toegestaan onder welbepaalde voorwaarden na toestemming van de familierechter. Aangezien betrokkene niet kan aantonen dat deze rechterlijke toestemming gegeven werd, oordeelt de rechtbank van eerste aanleg van Brussel dat de vereisten van artikel 17 van het Marokkaans familierecht niet vervuld zijn. Bijgevolg weigert de rechtbank de erkenning van het Marokkaanse huwelijk.