Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2009/5038/B
Nationaliteitsverklaring – art. 16 § 2 WBN – nationaliteit door huwelijk - minstens drie jaar, gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden of om zich te vestigen in het Rijk – negatief advies parket - studentenverblijf – gezinshereniging – laattijdige afgifte verblijfsdocumenten – onderscheid verblijfstitel en verblijfsrecht – verblijfsrecht bewezen – enige wettelijke voorwaarde – advies ongegrond

Het parket leidt ten onrechte uit de afwezigheid van een verblijfstitel de afwezigheid van een verblijfsrecht af. De aanvrager had een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, eerst als student en nadien als echtgenoot van een Belg. De administratieve vertraging bij de behandeling van zijn dossier heeft geen invloed op de wettigheid van zijn verblijf.