Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
11/13941/A
art. 146bis BW - schijnhuwelijk - precair verblijf