Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
Artikel 10 WBN - Belgisch kind van een illegaal verblijvende Ecuadoriaanse moeder - weigering gemeente kind in te schrijven in het rijksregister - voorafgaande erkenning als staatloze vereist - rechtsmisbruik - toevoeging voorwaarde aan de wet

Het feit dat de ouders vrijwillig nalieten hun kind in te schrijven in het register van de Ecuadoriaanse ambassade is van geen belang. Het wetboek nationaliteit vereist voor de toekenning van de Belgische nationaliteit aan het kind immers niet dat de ouders aantonen dat hun kind onmogelijk hun nationaliteit kan bekomen. Door te weigeren het kind in te schrijven in het Rijksregister omdat de staatloosheid van het kind voorafgaandelijk niet werd bewezen, voegt de gemeente een voorwaarde toe aan de wet.