Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
Illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kind - aanvraag tot vestiging - artikel 40 Vw - niet inoverwegingname - schorsings- en annulatieberoep bij Raad van State - kort geding - manifest illegale beslissing - verplichte aflevering attest van immatriculatie

Door een beslissing tot "niet inoverwegingname"te nemen lijkt de DVZ een manifest illegale beslissing te hebben genomen. De relevante wettelijke bepalingen voorzien immers niet in de mogelijkheid om een dergelijke beslissing te nemen .