Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
Illegaal verblijvende studente middelbaar onderwijs - toekenning tijdelijke BIVR tot einde schooljaar - deelname laatste examens - diploma middelbaar onderwijs - protocol bij EVRM - recht op erkenning door een staat van het doorlopen onderwijs

Recht op onderwijs houdt onder meer in dat eenieder het recht heeft in beginsel gebruik te maken van de bestaande onderwijsmiddelen. Eenieder heeft het recht om nuttig effect te halen uit het genoten onderwijs, met name het recht om in overeenstemming met de nationale wetgeving onder de ene of de andere vorm officiële erkenning te bekomen van het met succes doorlopen onderwijs.