Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
0512081/C
Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangend - 15 maanden wachttijd zonder beslissing - legaal verblijvende partner en kind - administratieve onzekerheid - schade - dringendheid - verplichting voor Belgische staat om binnen 15 dagen na vonnis een beslissing te nemen

De aanvraag tot regularisatie werd meer dan 15 maanden geleden ingediend. Dergelijke lange behandelingsduur getuigt van geen goed bestuur en plaatst de verzoeker in een toestand van onzekerheid.