Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
065O7/C
Erkenning - huwelijk gesloten in China - overschrijving in de registers van de burgerlijke stand - weigering van DVZ om visum gezinshereniging af te geven - inbreuk op artikel 8 EVRM - veroordeling Belgische Staat tot afgifte visum

De Rechtbank veroordeelt de DVZ tot afgifte van een visum gezinshereniging aangezien het huwelijk van verzoekers, gesloten in China, dient erkend te worden. Immers, de overschrijving van de huwelijksakte door de gemeente duidt op het feit dat de gemeente de voorwaarden tot erkenning van artikel 27, §1 heeft gecontroleerd. Bovendien heeft de Belgische Staat deze erkenning niet betwist. Bijgevolg oordeelt de Rechtbank dat het niet toekennen van een visum gezinshereniging strijdig zou zijn met het recht op gezinsleven.