Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
06/519/C
Artikel 10 WBN - Belgisch kind van een illegaal verblijvende Ecuadoriaanse moeder - inschrijving in rijksregister - Belgisch identiteitsbewijs - intrekking identiteitsbewijs door gemeente - onregelmatige administratieve handeling - voorafgaande erkenning als staatloze vereist - fout van de gemeente - onregelmatige intrekking

Op het eerste gezicht kan er geen sprake zijn van een dermate grote onregelmatigheid dat de ingetrokken administratieve handeling voor onbestaande zou moeten worden gehouden, aangezien het identiteitsdocument werd afgeleverd na advies van de FOD Justitie, die toezichthouder is van de Belgische nationaliteit.