Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
07/432/C
Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - recht op terugkeer - K.B. van 7 augustus van 1995 - meer dan 9 jaar geen antwoord - kort geding - verplichting beslissing te nemen

Verweerster begaat een feitelijkheid door eiser in het ongewisse te laten over zijn aanvraag tot recht op terugkeer. De vordering die ertoe strekt verweerster te horen veroordelen tot het nemen van een beslissing hieromtrent is dan ook gegrond.