Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
07/881/C
Belgiëroute - weigering visum gezinshereniging - kort geding - hoogdringendheid - geen hoogdringendheid - geen schending van het gezinsleven

Aangezien de aanvraag voor gezinshereniging reeds behandeld werd, kunnen verzoekers in het kader van huidige procedure bijgevolg niet aanvoeren dat de hoogdringendheid van hun vordering volgt uit hun recht op een snelle behandeling van hun aanvraag. Verder worden ze niet bijgetreden in hun standpunt dat hun vordering hoogdringend is omdat hun gezinsleven onder druk staat. Er wordt geen enkel stuk voorgelegd waaruit blijkt of er sprake is van enig gezinsleven.