Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
08/4233/A
Weigering opmaak akte van huwelijksaangifte - geen bewijs ongehuwde staat - buitenlands polygaam huwelijk - erkenning - geen erkenning - art. 21 en 27 WIPR - art. 147 BW - huwelijk onbestaande in Belgische rechtsorde - geen schending art. 147 BW

Artikel 147 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat men geen tweede huwelijk mag aangaan vóór de ontbinding van het eerste. In deze zaak is het eerste huwelijk echter niet rechtsgeldig afgesloten in de Belgische rechtsorde, want strijdig met de openbare orde ingevolge bigamie. Het huwelijk afgesloten tussen eisers in Mauritanië is ongeldig in de Belgische rechtsorde, en kan dus geen rechtsgevolgen creëren. Met andere woorden, er is naar Belgisch recht geen "eerste huwelijk" in de zin van artikel 147 van het burgerlijk wetboek. Een bewijs van ontbinding of nietigverklaring van voorafgaand huwelijk is dan ook niet nodig, nu het vast staat dat er in de Belgische rechtsorde geen (rechtsgeldig) voorafgaand huwelijk werd voltrokken tussen eisers. Het bestaan van het huwelijk in Mauritanië is, gelet op de ongeldigheid ervan in de Belgische rechtsorde, gelijk te stellen met een staat van ongehuwdheid in België.