Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
09/1623/C
Nationaliteitskeuze Belgisch consulaat - artikel 12bis, §1, 2° WBN - zitting rechtbank - visum kort verblijf - weigering - schijn van recht - subjectief recht van verschijning voor rechtbank - visum afleveren - geen dwangsom

Naar aanleiding van een nationaliteitskeuze op het Belgisch consulaat te Tanger op grond van artikel 12bis, §1, 2° WBN, wordt de aanvrager opgeroepen persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De weigering van het visum kort verblijf in het kader van deze zitting om reden dat verzoeker zich kan laten bijstaan door een advocaat, miskent het subjectieve recht om persoonlijk te verschijnen nu de rechtspositie voor de rechtbank minder gunstig zou kunnen zijn bij niet verschijning in persoon. De aflevering van een inreisvisum om verzoeker het mogelijk te maken in persoon te verschijnen, wordt bevolen doch zonder dat een dwangsom hoeft opgelegd te worden.