Rechtbank van eerste aanleg
Gent
Consulair huwelijk – huwelijk op het Turkse consulaat in België – Belgische nationaliteit in hoofde van één van de partijen – geen erkenning

Je kan huwen voor een diplomatiek of consulair ambtenaar als dat toegelaten is door het recht van de staat waar het huwelijk wordt afgesloten (België) en door het recht van de zendstaat van de diplomatieke of consulaire ambtenaar (Turkije). België aanvaardt niet dat een Belg met een vreemdeling trouwt op het Belgisch grondgebied voor een diplomatiek/consulair ambtenaar van de zendstaat, waarvan de vreemdeling de nationaliteit heeft. Wanneer één van de aanstaande echtgenoten tegelijk Belg is (zoals hier) wordt de bevoegdheid van de vreemde gezanten in België niet aanvaard.