Rechtbank van eerste aanleg
Hasselt
09/245/B
Akte van bekendheid ter vervanging van geboorteakte – vordering tot homologatie – verzoekster in bezit van originele geboorteakte – legalisatie – geen apostille – onmogelijkheid om geboorteakte te voorzien van apostille – gespannen politieke situatie in geboorteland – oorlog – administratieve archieven vernietigd – homologatie

Het wordt door verzoekster niet betwist dat zij in het bezit is van haar originele geboorteakte. Op grond van de bijgebrachte stukken kan echter aanvaard worden dat de door de getuigen afgelegde verklaringen voldoende bewijskrachtig zijn, en dat verzoekster niet bij machte is om een van een apostille voorziene geboorteakte bij te brengen. Het verzoek tot homologatie van de akte van bekendheid komt de rechtbank derhalve gegrond voor, zodat er op kan worden ingegaan.