Rechtbank van eerste aanleg
Luik
06/2670/B
Geen erkenning - huwelijk afgesloten in Zweden – wetsontduiking – onderzoek intentie van partijen: in praktijk onderzoek naar objectieve feiten