Rechtbank van eerste aanleg
Luik
06/1468/B
Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - aanvraag o.b.v. Wet van 22 december 1999 - wettig verblijf - veroordeling door Politierechtbank - geen gewichtig feit eigen aan de persoon

Aangezien de Wet van 22 december 1999 de vreemdeling toeliet om in België te verblijven tot wanneer er een beslissing zou genomen worden over zijn aanvraag, kan er met dit verblijf rekening gehouden worden. Een veroordeling door de Politierechter kan geen gewichtig feit eigen aan de persoon uitmaken.