Rechtbank van eerste aanleg
Luik
06/3845/B
Kosovaars gezin - geen bescherming of bijstand van Servië - geen bescherming of bijstand van UNMIK - feitelijke staatloosheid - de iure erkenning

Verzoekers bevinden zich in de onmogelijkheid om zich de nationaliteit te laten toekennen van het land waarvan ze onderdaan zijn. Deze staat, noch enige andere, beschouwt hen immers als zijn onderdanen; zij kunnen er geen reispas of enig ander document of bescherming genieten. Bijgevolg moeten zij genieten van het statuut van staatloosheid zolang zij hun hoofdverblijfplaats hebben in België.