Rechtbank van eerste aanleg
Luik
09/243/A
Echtscheiding – internationaal privaatrecht – internationale bevoegdheid – Brussel IIbis Verordening – toepasselijk recht – artikel 55 WIPR – burgerlijke staat – onmogelijkheid om buitenlandse huwelijksakte voor te leggen – echtscheiding toch mogelijk omdat huwelijk erkend is

De partijen beschikken niet over een geldig gelegaliseerde huwelijksakte van hun Congolese huwelijk maar enkel over een fotokopie van een attest van een gewoonterechtelijk huwelijk. Gezien de problemen in Congo is het aannemelijk dat de partijen geen huwelijksakte kunnen voorleggen. Deze onmogelijkheid hoeft echter geen beletsel te zijn voor het voortzetten van de echtscheidingsprocedure aangezien het huwelijk in België erkend is. Het zou incoherent zijn om aan de ene kant te oordelen dat het huwelijk geldig is in België maar aan de andere kant een procedure te weigeren die dit huwelijk zou beëindigen omdat geen huwelijksakte kan worden voorgelegd.