Rechtbank van eerste aanleg
Mechelen
07/420/B
Artikel 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie - begrip "wettig verblijf"

In de Memorie van Toelichting wordt duidelijk uitgelegd hoe het begrip "wettelijk verblijf", in de zin van artikel 12bis § 1 lid 3 WBN, begrepen moet worden. Bij de berekening van de verblijfsduur moet het verblijf dat gedekt werd door een attest van immatriculatie in rekening worden gebracht