Rechtbank van eerste aanleg
Namen
Gevestigde moeder met illegaal verblijvend kind - aanvraag artikel 10, lid 4 Vw - aanvraag vanuit illegaal verblijf - onontvankelijk - beroep bij Raad van State hangende - onzekerheid - jonge leeftijd kind - belang onderwijs, opvoeding en familiaal kader - toekenning tijdelijk verblijfsrecht

Het verblijf van tweede verzoekster is administratief gezien onregelmatig, hetgeen nog maanden of jaren kan duren. Het is van essentiëel belang voor een kind om te beschikken over een veilig familiaal en sociaal kader waarbinnen de materiële voorwaarden aanwezig zijn om een normale opvoeding te krijgen en een harmonieuze ontwikkeling te kunnen hebben van zijn of haar persoonlijkheid.