Rechtbank van eerste aanleg
Nijvel
Artikel 12bis §1, lid 2 Wetboek van de Belgische Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - meerderjarig kind van een Belgische ouder - art. 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - begrip wettig verblijf - attest van immatriculatie geldig voor 5 maanden - omzendbrief van 25 mei 2007 - geen verblijfsrecht van meer dan drie maanden - negatief advies parket - ongegrond

Hoewel rechters in het algemeen niet gebonden zijn door een omzendbrief, stelt deze rechtbank vast dat de minister van Justitie, door te eisen dat de vreemdeling op het moment van het afleggen van een nationaliteitsverklaring in het bezit moet zijn van een van de documenten opgesomd in de omzendbrief van 25 mei 2007, zichzelf niet alleen tegenspreekt, maar bovendien een voorwaarde toevoegt aan de wet. De wet stelt enkel als voorwaarde dat de aanvrager moet toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven.