Rechtbank van eerste aanleg
Turnhout
10/2062/B
Erkenning buitenlands huwelijk – huwelijk gesloten in Marokko – geen geldige ontbinding eerste huwelijk – verstoting – weigering overschrijving ambtenaar burgerlijke stand – erkenning verstoting door Nederland – Nederlandse nationaliteit verzoekster – geen polyandrie – erkenning huwelijk

Verzoekers stellen beroep in overeenkomstig art. 27§1 WIPR juncto art. 23 WIPR tegen de beslissing tot niet-erkenning van hun buitenlands huwelijk. De weigeringsgronden geven aan dat geen tweede huwelijk mogelijk is voor verzoekster aangezien haar eerste huwelijk niet geldig zou ontbonden zijn (cf. art. 57 WIPR). De Nederlandse wetgeving erkent de eenzijdige verklaring van de man wel als ontbinding van het huwelijk. Verzoekster had de Nederlandse nationaliteit op het ogenblik van de echtscheiding en had haar gewone verblijfplaats in Nederland, waar verstoting wel een grond van ontbinding van het huwelijk vormt.