Rechtbank van eerste aanleg
Verviers
10/819/A
Echtscheiding – akte van de burgerlijke stand – bewijs van gewoonterechtelijk Congolees huwelijk – huwelijk erkend in België – feit dat de huwelijksakte niet kan worden voorgelegd is geen bezwaar voor de echtscheidingsprocedure

De Congolese echtgenote vraagt aan de rechtbank van eerste aanleg van Verviers de echtscheiding van haar Congolese echtgenoot op grond van onherstelbare ontwrichting. Het huwelijk werd in Congo gesloten volgens de gewoonterechtelijke voorschriften. Een huwelijksakte van dit huwelijk kan niet worden voorgelegd. Gezien echter blijkt dat de geldigheid van het huwelijk in België erkend werd, kan de onmogelijkheid om de huwelijksakte voor te leggen geen obstakel vormen voor het verder zetten van de Belgische echtscheidingsprocedure.