Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Medische nieuwsbrief vreemdelingenrecht
Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 30 // December 2013
ruler
ruler
ruler

1. Hoe ziek moet je zijn om geregulariseerd te worden? Raad van State is verdeeld

Is een medische regularisatie (art. 9ter Vw) mogelijk voor mensen die dankzij hun behandeling in België nog niet terminaal ziek zijn, maar wiens gezondheid snel en ingrijpend zal verslechteren als ze moeten terugkeren naar hun herkomstland wanneer daar geen adequate behandeling is? De discussie over deze vraag duurt al twee jaar. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had algemene rechtspraak. Maar de Raad van State oordeelt nu verschillend naargelang de taalrol.

ruler^TOP
ruler
2. België verantwoordelijk voor overlijden door geen toegang tot zorg na 9ter weigering

Een Armeniër van wie de medische regularisatieaanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) was geweigerd, kreeg geen levertransplantatie. Als gevolg daarvan is hij overleden. België erkende zijn verantwoordelijkheid en betaalde een financiële compensatie aan de familie.

ruler^TOP
ruler
3. ISI+ kaart voor wie ziekteverzekering heeft, maar geen eID

Vanaf 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Het elektronisch identiteitsbewijs (eID) vervangt de SIS-kaart. Wie geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID heeft, ontvangt een isi+ kaart.

ruler^TOP
ruler
4. Europese richtlijn verduidelijkt grensoverschrijdende gezondheidszorg in EU

Sinds 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht.
Die richtlijn legt het wettelijk kader vast zodat patiënten van een EU-lidstaat naar een andere lidstaat kunnen gaan voor geplande medische zorg. Nationale contactpunten moeten daar de nodige informatie voor geven.
Voor sommige soorten zorg moet het ziekenfonds van het EU-land waar je verzekerd bent vooraf de toestemming geven.

ruler^TOP
ruler
5. Mediprima

De POD MI heeft de invoering van de eerste fase van MediPrima uitgesteld. Normaalgezien zouden verpleeginstellingen en OCMW’s op 1 januari 2014 met dit computersysteem werken.

  • De verpleegsinstellingen krijgen uitstel voor het consulteren en facturen via MediPrima.
  • Voor de OCMW’s is de overgangsperiode verlengd. Zij moeten hun beslissingen zowel invoeren via Mediprima, als via de formulieren B2 en D2.

De POD MI zal nieuwe data communiceren.

Intussen heeft zij aanvullende info verspreid:

Lees meer over MediPrima op onze website

ruler^TOP
ruler
6. Instructie Fedasil over open terugkeerplaatsen

Wie is om medische redenen vrijgesteld van transfer naar een terugkeerplaats? Wie kan er naartoe?
In haar instructie van 23 september 2013 breidt Fedasil de doelgroep uit die wordt toegewezen aan een open terugkeerplaats. De instructie wijzigt ook de termijn die de bewoner van een opvangstructuur heeft om naar de terugkeerplaats te gaan.

ruler^TOP
ruler
7. Instructie Fedasil: verlenging van de materiële opvang om medische redenen

Vanaf 4 november 2013 geldt voor materiële opvang om medische redenen de nieuwe instructie die Fedasil verstuurde op 16 oktober 2013. Die vervangt de instructie van 13 juli 2012, maar enkel voor:

  • het einde van de materiële opvang bij negatieve beslissingen
  • verlenging van de opvang.

In deze instructie lees je ook de voorwaarden en procedure om een verlenging van de opvang te krijgen om medische reden. De aanvraag van zo’n verlenging voorkomt niet dat iemand toegewezen wordt aan een terugkeerplaats.

ruler^TOP
ruler
8. Rechtspraak veroordeelt OCMW Brussel tot dringende medische hulp aan onwettig verblijvende gezinnen met kinderen zonder opvang

Het OCMW van Brussel weigert systematisch om dringende medische hulp te geven aan onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen.Het OCMW geeft als reden dat Fedasil bevoegd is voor deze gezinnen, ook als zij hun recht op materiële opvang door Fedasil niet opnemen.

Vaste rechtspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel zegt echter dat het OCMW verplicht blijft om dringende medische hulp te geven aan alle vreemdelingen zonder wettig verblijf die niet in de opvang verblijven, ook aan gezinnen met kinderen die een recht op opvang zouden hebben.

ruler^TOP
ruler
10. Regionaal nieuws

Regionaal nieuws over gezondheid en vreemdelingen(recht) vind je bij deze organisaties waarmee het Kruispunt samenwerkt:

ruler^TOP
ruler
11. Bijleren over gezondheid en vreemdelingenrecht

Vormingen, studiedagen, debatten, congressen, lezingen over de medische aspecten van het vreemdelingenrecht?

ruler^TOP
ruler
12. Waar vind ik rechtspraak?

Rechtspraak over de medische aspecten van het vreemdelingenrecht, vind je:

  • in de vernieuwde databank rechtspraak van het Kruispunt. Ga naar de databank
  • in het ‘Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht’, waarvan het Kruispunt het redactiesecretariaat verzorgt. Vanaf 2014 is de digitale versie toegankelijk op www.tvreemd.be.

Bekijk de rechtspraak uit het Tijdschrift Vreemdelingenrecht van de tweede jaarhelft 2013

In het voorjaar 2014 verschijnt het rechtspraakoverzicht medische regularisatie (art. 9ter Vw) en dringende medische hulp opnieuw op onze website.

ruler^TOP
ruler
 
  De Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen is een uitgave van:
  Met de steun van de Vlaamse minister voor Welzijn en Gezondheid

Meer info op: www.vreemdelingenrecht.be