Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Medische nieuwsbrief vreemdelingenrecht
Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 31 // Februari 2014
ruler
ruler
ruler

1. Bij onvolledig sociaal onderzoek betaalt POD MI onder strikte voorwaarden medische kosten terug aan OCMW

Volgens de huidige regelgeving moet een OCMW binnen de 30 dagen een beslissing nemen over een hulpvraag. Het OCMW doet in die periode onder meer een sociaal onderzoek.

Als het OCMW voor medische kosten tussenkomt, kan ze aan de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) vragen om deze kosten terug te betalen. Het OCMW moet daarvoor binnen de 45 dagen vanaf de medische zorgverlening bepaalde administratieve verplichtingen nakomen ten aanzien van de POD MI.

De POD MI gaf nu antwoord op de vraag hoe het OCMW moet handelen als het sociaal onderzoek nog niet volledig is als de termijnen op het punt staan te verstrijken.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
2. Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt

Volgens een recent vonnis van de arbeidsrechtbank van Hasselt kan het eventueel niet aanvragen van een (medisch) visum type C geen invloed hebben op het recht op dringende medische hulp. Het recht op dringende medische hulp geldt als ondergrens en is minimaal gewaarborgd voor iedereen die onwettig in België verblijft.

De Arbeidsrechtbank gaat hiermee in tegen het informatiedocument van de POD Maatschappelijke Integratie ‘medische bewijsstukken voor de betaling van medische kosten’.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
3. Ziekenhuis kan verpleegkosten niet afwenden op patiënt zonder informatie over weigeringsbeslissing OCMW

Als een ziekenhuis een OCMW-tussenkomst voor medische kosten vraagt, moet het de OCMW-beslissing aan de patiënt communiceren. Anders kan het de verpleegkosten niet afwenden op de patiënt.
Dat oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 5 juni 2013.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
4. Verlenging overgangsmaatregelen MediPrima

De POD MI heeft de invoering van de eerste fase van MediPrima uitgesteld. Normaalgezien zouden verpleeginstellingen en OCMW’s op 1 januari 2014 met dit computersysteem werken. De overgangsfase is nu verlengd tot en met 31 mei 2014.
Zodra een verpleeginstelling in staat is om elektronisch te factureren en op de lijst van de POD MI staat gelden de overgangsmaatregelen niet meer.

Wanneer de verpleeginstelling nog op niet op de lijst staat geldt:

  • De verpleeginstellingen krijgen uitstel voor het consulteren en facturen via MediPrima.
  • Voor de OCMW’s is de overgangsperiode verlengd. Zij moeten hun beslissingen zowel invoeren via Mediprima, als via de formulieren B2 en D2.

Bij het verzenden van deze nieuwsbrief stond er nog geen lijst op de website van de POD MI.
Bron: Omzendbrief van de POD MI van 24 december 2013

ruler^TOP
ruler
5. Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering is gewijzigd

Sinds 1 januari 2014 zijn er tal van wijzigingen in de regeling over de verhoogde tegemoetkoming voor de ziekteverzekering.

De wijzigingen zijn niet specifiek voor vreemdelingen, maar zijn ook relevant voor hen.

ruler^TOP
ruler
6. Rechtspraakoverzicht 9ter

Het Kruispunt publiceert een rechtspraakoverzicht over medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet).
Download het rechtspraakoverzicht 9ter

De arresten vindt u in de databank rechtspraak van het Kruispunt.
Ga naar de databank

ruler^TOP
ruler
7. Een jaar vrijgesteld van voorwaarden gezinshereniging na gegronde 9ter

Wie op basis van medische regularisatie 9ter een beperkt of onbeperkt verblijf kreeg, is het eerste jaar na de gegrondheidsbeslissing vrijgesteld van de voorwaarden gezinshereniging. De betrokkenen hoeven geen bewijs van voldoende bestaansmiddelen, huisvesting en ziekteverzekering voor te leggen. Dat is wel nodig als het gaat om gezinsvorming. Dat blijkt uit de omzendbrief van 13 december 2013.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
9. Bijleren over gezondheid en vreemdelingenrecht

Vormingen, studiedagen, debatten, congressen, lezingen over de medische aspecten van het vreemdelingenrecht?

Bekijk hier het aanbod van het Kruispunt


ruler^TOP
ruler
 
  De Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen is een uitgave van:
  Met de steun van de Vlaamse minister voor Welzijn en Gezondheid

Meer info op:www.vreemdelingenrecht.be