Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Medische nieuwsbrief vreemdelingenrecht
Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 34 // September 2014
ruler
ruler
ruler

1. Financiële OCMW-steun bij verlengd uitwijzingsbevel niet altijd terugbetaald

Sinds kort zou de POD Maatschappelijke Integratie financiële OCMW-steun bij een verlengd uitwijzingsbevel alleen nog terugbetalen als de betrokkene al financiële steun kreeg op het moment dat het uitwijzingsbevel betekend wordt. Als de betrokkene op dat moment nog geen financiële steun kreeg, zou de POD MI tijdens het verlengde uitwijzingsbevel geen financiële steun meer terugbetalen.  De DVZ verlengt het bevel bijvoorbeeld wegens zwangerschap.

Dat schrijft de VVSG in een bericht in M-Weter van augustus 2014. Volgens VVSG en Kruispunt M-I is de nieuwe praktijk van de POD MI betwistbaar in individuele gevallen.

ruler^TOP
ruler
2. Dringende medische hulp, nu ook voor vreemdelingen met wettig verblijf

De EU-burgers en hun familieleden die uitgesloten zijn van maatschappelijke dienstverlening, kunnen wel nog aanspraak maken op dringende medische hulp. Dat besliste het Grondwettelijk Hof.

De POD MI verwerkt deze situatie in zijn omzendbrief, en breidt ze uit tot familieleden van Belgen die volgens de POD MI ook drie maanden uitgesloten zijn van maatschappelijke dienstverlening (behalve dringende medische hulp dus). Volgens de omzendbrief moet het Koninklijk Besluit van 12 december 1996 over de dringende medische hulp aan vreemdelingen zonder wettig verblijf, ook worden toegepast op de situatie van bepaalde personen die wel wettig in België verblijven maar die uitgesloten zijn van maatschappelijke dienstverlening. 


ruler^TOP
ruler
3. KB dringende medische hulp aangepast aan Mediprima

Het Koninklijk Besluit over dringende medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf is met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2013 lichtjes aangepast.

ruler^TOP
ruler
4. Meer duidelijkheid over inschrijving van sommige vreemdelingen in het ziekenfonds

Het RIZIV geeft in een Koninklijk Besluit en nota van 22 mei 2014 meer details over de inschrijving als:

  • gerechtigde resident
  • echtgenoot persoon ten laste
  • kind persoon ten laste.


ruler^TOP
ruler
5. Fedasil betaalt psychologische consultaties terug volgens nieuwe vaste tarieven

De Opvangwet bepaalt dat de begunstigde van materiële opvang de noodzakelijke psychologische begeleiding moet krijgen. Fedasil beschrijft in een nota van 1 september 2014 hoe ze deze bepaling uitvoert.
Als de behandelende arts bepaalt dat er nood is aan een consult bij een psycholoog, dan betaalt Fedasil de kosten van dit consult terug.

Fedasil hanteert daarvoor voortaan de volgende homogene tarieven:

  • standaard consult: maximum 50 euro per 45-60 minuten
  • gespecialiseerd consult: maximum 60 euro per uur
  • groepsconsult: maximum 90 euro per uur
De nota van Fedasil geeft ook meer details over het aantal gesprekken, de kosten van administratie, tolken en transport.
ruler^TOP
ruler
6. Medische en psychosociale begeleiding voor slachtoffers genitale verminking

Vrouwen kunnen sinds enkele maanden terecht in twee nieuwe Belgische referentiecentra voor medische en psychologische begeleiding en behandeling van de gevolgen van genitale mutilatie of verminking. De centra werken multidisciplinair en hebben een overeenkomst met het RIZIV.

Het gaat over Centre CEMAVIE, in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, en het Centrum Genitale Mutilatie in het UZ Gent.

ruler^TOP
ruler
7. DVZ aanvaardt tegemoetkoming voor handicap als bestaansmiddel bij gezinshereniging

Wie een familielid naar België wil laten komen in het kader van gezinshereniging, moet soms stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen aantonen.

De DVZ liet aan het Kruispunt M-I weten dat ze de federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap aanvaardt als bestaansmiddelen voor gezinshereniging. Het gaat meer specifiek over de inkomensvervangende uitkering.

Ook het Grondwettelijk Hof lijkt ervan uit te gaan dat een tegemoetkoming voor personen met een handicap in aanmerking komt.

Voor de RvV komen andere tegemoetkomingen niet in aanmerking. Dat blijkt uit één arrest. Het is nog niet duidelijk of ze dezelfde redenering toepassen voor de tegemoetkomen van personen met een handicap.

ruler^TOP
ruler
8. Trauma, bewijs en geloofwaardigheid in de asielprocedure: rapport van BCHV

Het BCHV (Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen) analyseert in een opmerkelijke nieuwe studie de bijzondere kwetsbaarheid van de getraumatiseerde asielzoeker, en de mate waarin de asielinstanties die kwetsbaarheid in overweging nemen tijdens de procedure.
Wat is de mogelijke impact van psychologische problemen op de weergave van het asielrelaas? En welke bewijskracht kennen de asielinstanties toe aan psychologische attesten en medische getuigschriften in de asielprocedure? Het wettelijk en juridisch kader komt in dit kader uitvoerig ter sprake.

ruler^TOP
ruler
9. Observatorium voor patiëntenmobiliteit publiceert jaarverslag 2013

Het observatorium voor patiëntenmobiliteit objectiveert de instroom van buitenlandse patiënten. Het meet de eventuele impact van die instroom op de toegankelijkheid van de ziekenhuizen voor patiënten die in België wonen.

ruler^TOP
ruler
 
  De Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen is een uitgave van:
  Met de steun van de Vlaamse minister voor Welzijn en Gezondheid

Meer info op:www.vreemdelingenrecht.be