Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 6// 12 juli 2016
ruler
ruler
ruler

1. Inleiding: belangrijke wijzigingen Verblijfswet

Deze nieuwsbrief is gewijd aan de belangrijkste wijzigingen van de Verblijfswet die op 7 en 8 juli 2016 in werking zijn getreden. De nieuwe wetgeving brengt hoofdzakelijk wijzigingen aan op het vlak van gezinshereniging en voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

De wijzigingen zijn terug te vinden in de volgende wetten:

4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (Wet diverse bepalingen inzake asiel en migratie, in werking vanaf 7 juli 2016)

1 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Wet tot wijziging van de Verblijfswet, in werking vanaf 8 juli 2016)

17 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12 bis van de Verblijfswet, in werking vanaf 8 juli 2016)

Hierna gaan we dieper in op de belangrijkste wijzigingen van elk van deze wetten.

ruler^TOP
ruler
3. Wet tot wijziging van de art. 10ter en 12bis van de Verblijfswet

De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler