Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 4 // 21 april 2017
ruler
ruler
ruler

1. Wetswijzigingen ter bescherming openbare orde en nationale veiligheid

Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

Deze wetswijzigingen geven Dienst Vreemdelingenzaken en de minister of staatssecretaris meer bevoegdheden en mogelijkheden om het verblijfsrecht van vreemdelingen te beëindigen. Bovendien staat in sommige gevallen niet langer schorsend beroep open tegen beslissingen tot beëindiging. Er wordt wel een beperkt hoorrecht ingeschreven in de Verblijfswet.

Deze nieuwsbrief overloopt en analyseert alle wijzigingen. Vanaf 29 april 2017 zijn alle wijzigingen ook verwerkt op de betrokken thematische webpagina's van onze website vreemdelingenrecht.be. We publiceren dan ook enkele nieuwe webpagina's over het hoorrecht.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Geen tussenkomst meer van Commissie van Advies

3. Afschaffing MB tot terugwijzing en KB tot uitzetting

4. Waarborgen bij beoordeling bedreiging en evenredigheidstoets

5. Uitwijzing van Unieburgers en familie bij fraude

6. Termijn BGV voor Unieburger en familielid

7. Verregaande preventieve en dwangmaatregelen voor Unieburgers en familie

8. Vertaling uitwijzingsbeslissing

9. Einde verblijf langdurig ingezetene met tweede verblijf in België

10. Hoorrecht

11. Uitzondering op motiveringsplicht bij administratieve beslissingen

12. Uitzondering op van rechtswege schorsend annulatieberoep


Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR