Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 3// 9 april 2018


1. Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Op 22 maart 2018 trad een groot aantal wetswijzigingen van de Verblijfswet in werking op vlak van asiel en opvang.

Deze wetswijzigingen beogen een omzetting van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn. Ook een aantal bepalingen uit de Terugkeerrichtlijn en de Kwalificatierichtlijn zijn omgezet.

Deze wetswijzigingen zorgen voor belangrijke wijzigingen op vlak van terminologie en procedurele aspecten zoals beroepstermijnen. Er worden ook enkele nieuwe concepten ingevoerd, zoals 'veilig derde land'. In het kader van detentie wordt bijvoorbeeld 'het risico op onderduiken' gedefinieerd.

Dit bericht overloopt en analyseert de belangrijkste wijzigingen. De webpagina’s over asiel, opvang en detentie zullen zeer binnenkort ook worden ge├╝pdatet.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Nieuwe terminologie

3. Procedure bij Dienst Vreemdelingenzaken

4. Volgend verzoek om internationale bescherming

5. Bijzondere procedurele noden

6. Medewerkingsplicht

7. Procedure bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

8. Minderjarige verzoekers om internationale bescherming

9. Procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

10. Bevel om het grondgebied te verlaten

11. Bescherming tegen gedwongen verwijdering

12. Afwezigheid en terugkeer

13. Detentie

14. Risico op onderduiken

15. Opvang

16. Presentaties studiedag wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseerde samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen twee studiedagen gewijd aan deze wetswijzigingen.

De komende weken zullen we ook onze vaste webpagina's over asiel aanpassen.

ruler^TOP
ruler
16. Vacature jurist vreemdelingenrecht

Het Agentschap Integratie en Inburgering is op zoek naar een jurist vreemdelingenrecht. Er is een voltijdse functie vacant, met een contract van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot en met 19 april 2018.

Bekijk de vacature voor jurist vreemdelingenrecht bij Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht