Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 1 // 16 januari 2019


1. Nieuwe regelgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers sinds 3-01-2019

Sinds 3 januari 2019 is de procedure voor arbeidskaarten gewijzigd. Voortaan moet voor een tewerkstelling van een arbeidsmigrant voor meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning worden aangevraagd. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

In het Vlaams gewest wijzigen ook de voorwaarden en de inhoudelijke regelgeving met betrekking tot wie tewerkgesteld kan worden.

Daarnaast wordt de arbeidskaart C afgeschaft. Wie vroeger in aanmerking kwam voor een arbeidskaart C, kan voortaan van rechtswege werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel.

Deze nieuwsbrief overloopt en analyseert alle wijzigingen. Alle wijzigingen zijn ook verwerkt op de betrokken thematische webpagina's van onze website vreemdelingenrecht.be.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. De gecombineerde vergunning voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen

3. Arbeidskaart en arbeidsvergunning voor een tewerkstelling van minder dan 90 dagen

De oude procedure met betrekking tot de arbeidskaart en arbeidsvergunning blijft van toepassing op de volgende categorie├źn:

  • Tewerkstelling van minder dan 90 dagen
  • Grensarbeiders
  • Au pairs

Lees hier meer

ruler^TOP
ruler
4. Nieuw Vlaams arbeidsmarktbeleid

Naast de wijziging in de voorwaarden voor het aanvragen van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart (zie hierboven), bevat het Vlaams besluit van 7 december 2018 ook enkele wijzigingen in verband met de categorie├źn van werknemers die in Vlaanderen in aanmerking komen voor een gecombineerde vergunning.

Lees hier meer over:

  • Middengeschoolden
  • Langdurig ingezetenen met tweede verblijf
  • Nieuwe looncriteria voor o.a. hooggeschoolden en leidinggevenden
ruler^TOP
ruler
5. Afschaffing arbeidskaart C

De arbeidskaart C wordt door het KB van 2 september 2018 volledig afgeschaft. Wie vroeger een arbeidskaart C moest aanvragen om te mogen werken, kan voortaan van rechtswege werken met deze verblijfstitel. Specifieke voorwaarden blijven van toepassing. Er zijn ook enkele inhoudelijke wijzigingen.

Lees hier meer

ruler^TOP
ruler
6. Nieuwe modellen verblijfsdocumenten

Op de verblijfsdocumenten wordt een vermelding over de toegang tot de arbeidsmarkt opgenomen die aangeeft of de betrokkene onbeperkt, beperkt of niet kan werken.

Lees hier meer

ruler^TOP
ruler
7. Overgangsbepalingen

Afgeleverde arbeidskaarten B en C en afgeleverde verblijfsdocumenten blijven geldig tot hun vervaldatum.
Aanvragen voor een arbeidskaart B die dateren van voor 3 januari 2019, zullen nog volgens de oude procedure afgehandeld worden.

Lees hier meer

ruler^TOP
ruler
8. Omzetting andere richtlijnen

Een aantal andere omzettingen zijn voorzien maar treden pas later in werking, vermoedelijk op 1 mei 2019.

Lees hier meer

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht