Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 2 | 31 maart 2020
De impact van de covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen

1. Inleiding
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de impact van de covid-19 (coronavirus disease 2019) pandemie op het vreemdelingenrecht of de rechtspositie van vreemdelingen. Onder elke titel kan u direct doorklikken naar dat onderdeel van het volledige nieuwsbericht op onze website www.vreemdelingenrecht.be. We zullen het online nieuwsbericht verder actualiseren.
 
2. Dienstverlening burgerzaken
 
3. Verblijfsdocumenten en inschrijving in het rijksregister
 
4. Reizen
 
5. Visumaanvragen in het buitenland
 
6. Gezinshereniging in België
 
7. Unieburgers (lang verblijf) in België
 
8. Arbeidsmigranten in België
 
9. Kort verblijf in België
 
10. Medische regularisatie in België (artikel 9ter Verblijfswet)
 
11. Internationale bescherming en opvang in België
 
12. Vrijwillige terugkeer tijdelijk opgeschort en terugkeerloketten gesloten
 
13. Detentie
 
14. Verlenging verblijf wegens overmacht
 
15. OCMW- steun
 
16. Tijdelijke werkloosheid voor vreemdelingen
 
17. Juridische procedures en juridische bijstand
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.