Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 11 | 17 december 2020
1. De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden
Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht en doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, en zal later aangevuld worden met de gevolgen op vlak van sociale rechten, familiaal IPR,...

We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren.
 
2. RvV spreekt zich principieel uit over aantal cruciale aspecten van de asielbeoordeling voor verzoekers uit El Salvador en Venezuela
In vier arresten van 5 november 2020, nummers 243.676, 243.678, 243.704 en 243.705, doen de Verenigde Kamers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) voor het eerst richtinggevende uitspraken over een aantal cruciale aspecten van de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming van verzoekers afkomstig uit El Salvador en Venezuela. De RvV beoordeelt:
  • de aanwezigheid van overheidsbescherming;
  • het bestaan van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict;
  • de vrees voor vervolging of ernstige schade omwille van verblijf in het buitenland;
  • de vrees voor vervolging omwille van de algemene socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela.
 
3. RvV: Uitsluiting vluchtelingenstatus mogelijk voor feiten gepleegd door minderjarigen jonger dan zestien jaar met voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens​
RvV arrest nr. 239.574 van 11 augustus 2020 oordeelt dat een minderjarige die voor het bereiken van de leeftijd van zestien jaar deelneemt aan misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of ernstige niet-politieke misdrijven, individueel verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden voor zover hij op het ogenblik van de feiten over voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens beschikte. De betrokkene moet in dat geval worden uitgesloten van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 1, F (a) en (b) van het Verdrag van Genève en van artikels 55/2 en 55/4 Verblijfswet.
 
4. OCMW Antwerpen veroordeeld tot toekenning dringende medische hulp aan kind met diabetes
In arrest nr. 2020/AA/90 van 1 oktober 2020 vernietigt het arbeidshof van Antwerpen een vonnis van de Antwerpse arbeidsrechtbank van 16 januari 2020. Het arbeidshof veroordeelt OCMW Antwerpen tot het toekennen van dringende medische hulp aan een Marokkaanse jongen met diabetes.
 
Mededeling
Eindejaarssluiting juridische helpdesk Agentschap Integratie en Inburgering
Tijdens de eindejaarsperiode is de juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en Inburgering gesloten als volgt:
  • de helpdesklijn vreemdelingenrecht sluit van 25-12-2020 tot en met 03-01-2021
  • er wordt geen e-mailadvies gegeven over het familiaal IPR van 23-12-2020 tot en met 03-01-2021
  • de helpdesklijn asielrecht sluit op 25-12-2020 en 01-01-2021
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:​​
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
27 november 2020 - 17 december 2020
 
27 november 2020 - 17 december 2020
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.